Bersyukur

Posted on Updated on

Pembekalan ukm pt telkom pontianak menghadirkan ustadz bpk dulhadi dimana beliau menyampaikan. Antara lain.
1. Bersyukur
Beliau adalah dosen stain negeri pontianak yang sebelumnya  juga berusahan swasta berbagai usaha dijalani namun selalu berujung pada kebangkrutan usaha selalu merugi dan tutup ditipu rekan usaha. Setelah datang pada seorang kyai di beri nasihat bahwa kamu sudah Allah kasih rejeki berlebih di pekerjan jadi dosen dan pencermah kamu syukury saja dan fokus saja di usaha itu pasti sudah lebih dari cukup.
2. Pinjaman harus dikembalikan.
Barang siapa yang berhurang dan berniat untuk tidak membayar maka niscaya Allah akan memberi untuk
tidak dapat melunasi hutang. Orang yang mati dalam keadaan berhutang maka akan tergadai dengan hutangnya.
3. Berani dan ulet dalam berusaha.
4. Untuk berhemat
5. Berdoa
6. Berinfaq

Iklan

Bahaya meriwayatkan hafist palsu

Posted on Updated on

Hadist palsu yang tidak berasal dari Rosulullah
disebut hadist maudu. Sebab terjadi karena :

1. Perselisahan politik.  Dari kelompok yang paling banyak memasulkan adalah kelompok siah. Yang meriwatkan kelebihan sahabat Ali berlebihan.
2. Fanatik terhadap golongan/ bahasa / negara.
3. Mempunyai niat yang baik tetapi salah jalan,tidak tahu jalan.Orang orang yang bersemangat dalam ibadah namun kurang ilmu.

Bagaimana mengetahui kepalsuan hafist.

1. Dari sisi periwatan.
2. Matan hafist yaitu isi hadist tata bahasa yang jelek. Kerana Rosulullah diberi kata kata yang pendek dengan makna yang baik.
3.Makna hadist yang rusak.
4.Bertentangan dengan Al quran dan asunah.

Hukum meriwayatkan hadist
Barang siapa yang berdusta atas nama ku (Rosulullah) maka siapkan tempat duduknya di nereka.
Syariat islam melarang bersadar pada hadist yang lemah.

Sedakoh,infaq

Posted on Updated on

Bersedakoh boleh di nampak dengan syarat iklas karena Allah.diutamakan sembunyi sembunyi. Jika menyenmbunyikan sedakoh kpd orang fakir itulah adalah yang paling baik bagi kalian. Dab akan menghapus dosa dan kesalahan. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan orang2 yang berinfak diwaktu malam dan siang ,sembunyi dan terang terangan maka pahala yang disisi Allah akan menghilangkan sifat takut. Ya Allah hilangkan sifat takut.mereka tidak takut dari musuh musuh Allah

Anaku

Posted on Updated on

Islam permasalahan ketika anak lahir,pendidikan anak. Hukum hukum tetang anak. Setiap anak terlahir dengan fitrah islam. Qs arum 30Hadapkan wajah kepada agama yang hanif yaitu agama islam dalam tauhid uluhiyah,rububiyah dan sifat. Islam adalah haq dan yang lain batil dan kufur. Setiap dilahirkan dalam fitrah,yang dimaksud fitrah adalah islam. Maka orang tuanyalah menjadikan yahudi,nasrani,majusi atau kafirin hadist buhari muslim
.setiap anak tidak menanggung dosa orang tuanya.setiap anak adam terlahir kedunia ditusuk tulung rusuk dengan 2 telunjuk setan kecuali maryam dan anak. Disukai memberi kabar gembira akan kelahiran anak dan mengucapkan selamat berbahagia.Dikisahkan malaikat memberi kabar baik kepada nabi ibrahimakan kelahiran anak laki yang alim,pandai yaitu nabi Ishak, dansebelumnya akan kelahiran ismail anak yang sabar.jarak kelahiran atara keduanya 13 tahun. Dimikian juga Allah memberikan kabar gembira kepada nabi zakaria ajan kelahiran nabi yahya. Salah satu nama yang langsung di berinama oleh Allah yaitunabi yahya nabi adam dan nabi isa.Kemudian adalah memberi nama.pemberian sebaik hari pettama yang palingafdhol dan hati ke tujuh. Bolehkan juga dihari sebelum hari ke tujuh.

Al qur’an sumber hukum yang utama

Posted on

Al qur’an adalah firman Allah swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada manusia. Umat islam wajib beriman kepada al qur’an dan menerima segala hal yang diputuskan didalamnya.  Jika ada umat islam yang mengikari kebenaran Alquran maka dimenjadi kafir secara i tiqat (keluar dari islam).
Kitab Al quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Pada hari ini telah disempurna untuk kamu agamamu. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmat Ku,dan telahKu ridhai islam itu jadi agama bagimu. Sesungguhnya telah ada pada diri Rusulullah iti suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyembut Allah. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamubmaka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan kami tidak menguntus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Wahai orang2 yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dalam menetapkan suatu hukum. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Sesungguhnya jawaban orang2 beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menentukan hukum diantara mereka. Kami mendengar dan kami taat dan mereka itulah orang2 yang beruntung. Dan tidak patut bagi orang mukmin laki laki dan perempuan apabila Allah dan Rasul Nya telah membuat suatu ketetapan, kemudian mereka mempunyai pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasul Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata.

Tawadhu

Posted on Updated on

Tawadhu merupakan nikmat yang besar. Nabi Muhammad saw tidak sombong. Hamba Allah swt yang berjalan dimuka bumi dengan rendah diri. Tidak sombong dan tidak takabur. Tawadhu merupakan sifat kesempurnaan manusia yang sempurna. Tawadhu kepada Allah dengan cara iklas dengan perintah dan larangannya. Tawadhu kepada Nabi dengan Iklas mengikuti sunah sunahnya .Tawadhu hormati orang orang yang telah beriman.

Sholat jumat

Posted on Updated on

Pahala orang yang mandi untuk sholat jumat maka dia keadaan suci bersih sampai hari jumat minggu depan. Hari jumat termasuk hari raya bagi orang miskin. Dari ibadah jumat ke jumat berikutnya sebagai penghapus dosa selama menjahui dosa besar.
Berwudhu dengan sempurna.
Sholat jumat.
Mendengarkan khobah dengan tidak berkata maka diampuni dosa sampai jumat berikutnya ditambah dengan tiga hari.
Amalan amalan yang :
1. Menjengut orang sakit
2. Tahziah orang meninggal.
3. Mendatangi sholat jumat dengan :
A. Diam.
B. Tidak menerobos shaf.
C.  Tidak menyakiti kaun muslim dengan bau mulut seperti makan jengkol,petai ,bawang.
D. Mandi dan memakai wangi wangi.

Kemulyaan hari jumat dibanding hari lain.